PROFIEL

ARXengineering is een facilitair bureau voor de bouw. Wij ondersteunen de totstandkoming van gebouwen en helpen de functionaliteit te verbeteren. Gericht op het optimaliseren van processen houden wij ons bezig met ontwerpen, berekenen, specificeren en coördineren. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opstellen en begeleid uitvoeren van onderhoudsschema’s. Een van onze belangrijkste instrumenten is het Bouw Informatie Model (BIM). Dit communicatie- en tekenmodel biedt ons de mogelijkheid om op een geïntegreerde manier met onze partners samen te werken.DIENSTENMJOP

Met een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) kunt u het onderhoud van uw vastgoed inzichtelijk maken. Hierdoor kunt u onderhoud en bijbehorende financiering voor de komende 5 tot 10 jaar plannen en onnodige kosten door achterstallig onderhoud voorkomen.Project coördinatie

ARX zal samen met de opdrachtgever prioriteiten aan de geprognosticeerde onderhouds-werkzaamheden toekennen en budgetten bepalen. Vervolgens worden de uitvoeringswerkzaamheden door ARX uitbesteed en begeleid tot en met de oplevering.Nulmeting

Bij fusies kunnen gebouwen beoordeeld worden om achterstallig onderhoud te signaleren en aanbevelingen te doen voor acuut onderhoud.Algemene dienstverlening

Naast deze specifieke werkzaamheden verrichten wij aanverwante werkzaamheden.

'Onze persoonlijke en effectieve manier van werken maakt dat onze klanten zo tevreden zijn en steeds bij ons terugkomen'

KLANTEN

ARX is ervaren, al meer dan 30 jaar onsdersteunen wij instellingen zoals schoolbesturen, (lokale)overheden, woningbouwverenigingen, ontwikkelaars, opleidingsinstituten, aannemers en verenigingen van eigenaren bij onder andere het opstellen en het actualiseren van een MJOP. Hieronder vindt u enkele namen. Vraag ons gerust naar meer referenties.CONTACT


ARX NEDERLAND
Hengelo GLD
Rozenstraat 16
7255 XT
+31 (0)575 46 2600

info@arxonline.nl

open op werkdagen, 8:00 tot 17:00