De Wingerd

nieuwbouwwijk
2019-2022Natuur-inclusief wonen

Geen verkeer, veel rust en in verbinding met het groen. Woonbuurt De Wingerd is ontworpen rond een groen-blauwe as, die fungeert als een centrale groenzone en wordt omringd door twee U-vormige woonhofjes. Dankzij deze opzet staat elke woning in direct contact met de natuur. Het parkeren is slim opgelost achter de woningen, zodat de groene buitenruimte volledig beschikbaar is voor voetgangers. Het gedeelte van de wijk dat is ontworpen door ARX omvat 45 energieneutrale woningen, waarvan 33 gelegen zijn aan een hof en 12 aan de centrale groenzone. De twee gemeenschappelijke hoven fungeren als overgangsgebied tussen de centrale groenzone en de buurt. Ze zijn beschut en worden aan drie zijden begrensd door langgerekte woongebouwen. Hier kunnen bewoners samenkomen en kunnen kinderen veilig spelen. De natuurlijke inrichting is geïnspireerd op het landelijke agrarische landschap. De groene erven worden aan de zuidzijde begrensd door een verhard "erf" dat fungeert als een verbindingspad tussen de woonblokken. Hier is ruimte voor informele ontmoetingen met uitzicht op de gezamenlijke tuin.


Hier kunnen bewoners samenkomen en kunnen kinderen veilig spelen.omlijst landschap

In de woonhofjes wordt de verbinding tussen de woningen en het hof versterkt door het gebruik van grote overstekken en pergola's. De kenmerkende langgerekte kappen zorgen voor eenheid in de architectuur, terwijl accenten zoals een verspringende gootlijn zorgen voor bijzondere details. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid en versterkt het informele karakter van de hoven. De woningen aan de centrale groenzone hebben een repetitief, maar toch duidelijk individueel karakter, met twee verdiepingen hoge kaders die het uitzicht op het landschap omlijsten.

Project naam De Wingerd
Typologie nieuwbouwwijk
Locatie Apeldoorn
Periode 2019 - 2022
Status Gerealiseerd
Formaat 45 woningen
Opdrachtgever Van Wonen