Renkum

vervangende nieuwbouwwijk
2015-2016Voortrekker in energiezuinige nieuwbouw

Eind 2016 zijn er in Renkum 45 nieuwbouwwoningen opgeleverd voor woningcorporatie Vivare, die als eerste huizen in Nederland voldoen aan de BENG-eisen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat ze vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan deze eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Bij de totstandkoming was er veel aandacht voor bewonerscomfort. Daarnaast is er goed gelet op gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid. Dankzij een goed geïsoleerde schil houden de woningen de opgewekte warmte zo lang mogelijk vast. Hierdoor is de warmtevraag in de woningen beperkt. Dit heeft gezorgd voor een EPC-waarde van 0,0. De zonnepanelen op het dak brengen naar verwachting jaarlijks minimaal 3.100 kWh op. Daarnaast beschikken deze woningen over een gasgestookte HR-ketel, een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en lage temperatuurverwarming met vloerverwarming en convectoren. De duurzaamheidscore GPR-gebouw is gemiddeld 8,1. Deze 45 grondgebonden nieuwbouwwoningen gelden als het eerste opgeleverde ZEN-project. ZEN staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw: van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt.

Project naam Renkum
Typologie vervangende nieuwbouwwijk
Locatie Renkum
Periode 2015 - 2016
Status Gerealiseerd
Formaat 45 woningen
Opdrachtgever Vivare
Fotografie Petra Appelhof