Ramelebrink

appartementencomplex
2007-2013Wonen voor iedereen

De Ramelenbrink in Enschede bestaat uit drie gebouwen met 93 appartementen, voor woningstichting Domijn. Deze appartementen zijn bestemd voor bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Aveleijn en het betreft sociale huurappartementen voor senioren van Stichting Skoel. Voor de bewoners van Skoel is er ook een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte gerealiseerd voor vegetarisch koken, meditatie en buurtgerichte dagbesteding. Daarnaast huisvest de nieuwbouw een huisartsenpraktijk en zijn twee gebouwen voorzien van een moderne ondergrondse parkeergarage. De basisgedachte achter het concept is het zorgen voor veel licht, ruimte en groen en sociale cohesie.

Project naam Ramelebrink
Typologie appartementencomplex
Locatie Enschede
Periode 2007-2013
Status gerealiseerd
Formaat 98 woningen
Opdrachtgever woningcorporatie Domijn