LUNA

LUNA

Woongebouw met commerciële plint
2023dé sluitsteen van de Rijnsche Maan

LUNA is ontworpen als verbindend element in de buurt, als onderdeel van een herkenbare serie U-vormige appartementengebouwen aan de Vleutensebaan in Utrecht. Daarnaast vormt het een poort naar de achterliggende woonstraten. Binnenin het bouwblok ontvouwt zich een groene binnenwereld met een informeel karakter. De woningen zijn georiënteerd op brede galerijen met eigen dakterrassen met ruimte voor ontmoeting. Zo wordt de groene buitenruimte ingezet om het buurtgevoel te versterken. Dit is mogelijk gemaakt door een compacte half verdiepte parkeeroplossing die ruimte biedt voor voorzieningen in de plint en voor groen op het parkeerdek. Zo wordt de verbinding met de omliggende openbare ruimte versterkt en de verblijfskwaliteit in- en rondom het gebouw verbeterd.Drie herkenbare voetgangerspoorten zorgen voor verbinding en geven het gebouw een verwelkomend karakter.


een groen hart

Het hart van LUNA is een groene binnentuin die wordt ingezet als verbindend element in het woongebouw én in de buurt. Deze publiek toegankelijke tuin en de omliggende sociale galerijen bieden ruimte voor ontspanning en ontmoeting en zorgen voor een sterk buurtgevoel.LUNA is ontworpen aan de hand van de principes van open bouwen, met nadruk op vrijheid van woningindeling, maximaliseren van het contact met buiten en bevordering van sociale interactie.
Project naam LUNA
Typologie Woongebouw met commerciële plint
Locatie Leidsche Rijn, Utrecht
Periode 2023
Status Competitie, 2e plaats
Formaat 63 appartementen + commerciële ruimte
Landschap ontwerp Studio Nico Wissing
Visualisaties The Virtual Dutchmen